Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 8/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2018-04-26

Sygn. akt II K 8/18

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 kwietnia 2018 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący : SSR Robert Sobczak

Protokolant : sekr. Katarzyna Kaczmarek

przy udziale Rej Prokuratora: Moniki Rorat

po rozpoznaniu w dniach 03 kwietnia 2018 roku i 26 kwietnia 2018 roku sprawy

P. K. urodzonego (...) w Ł., syna J. i B. z domu R.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I Sądu Rejonowego w Bełchatowie II Wydziału Karnego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie sygn. akt II K 378/15 za przestępstwo z art.107§1 kks w zw. z art. 6§2 kks popełnione w okresie od 01 sierpnia 2014 roku do 27 listopada 2014 roku na karę 70 (siedemdziesiąt) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 100 (sto) złotych, która nie została wykonana;

II Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim II Wydziału Karnego z dnia 04 listopada 2016 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 543/16 za przestępstwo z art.107§1 kk popełnione w grudniu 2015 roku na karę 70 (siedemdziesiąt) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych, która nie została wykonana;

III Sądu Rejonowego w Sieradzu II Wydziału Karnego z dnia 24 stycznia 2017 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 807/16 za przestępstwo z art.110a§1 kks popełnione w okresie od 13 listopada 2015 roku do 24 listopada 2015 roku na karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 65 (sześćdziesiąt pięć) złotych, która nie została wykonana;

IV Sądu Rejonowego w Pabianicach II Wydziału Karnego z dnia 29 marca 2017 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 515/15 za przestępstwo z art.107§1 kks popełnione w dniu 15 grudnia 2014 roku na karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych, która nie została wykonana;

V Sądu Rejonowego w Wieluniu II Wydziału Karnego z dnia 06 kwietnia 2017 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 9/17 za przestępstwo z art.107§1 kks popełnione w dniu 11 sierpnia 2016 roku na karę 120 (sto dwadzieścia) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych, która nie została wykonana;

VI Sądu Rejonowego w Bełchatowie II Wydziału Karnego z dnia 11 kwietnia 2017 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 121/17 za przestępstwo z art.107§1 kks popełnione od sierpnia 2016 roku do 19 października 2016 roku na karę 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych, która nie została wykonana;

VII Sądu Rejonowego w Sieradzu II Wydziału Karnego z dnia 25 maja 2017 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 381/16 za przestępstwo z art.107§1 kks w zw. z art. 6§2 kks i art. 37§1 pkt 4 kks popełnione w okresie od 25 września 2015 roku do 12 listopada 2015 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności i 200 (dwieście) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 80 (osiemdziesiąt) złotych- kara grzywny nie została wykonana;

VIII Sądu Rejonowego w Sieradzu II Wydziału Karnego z dnia 04 sierpnia 2017 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 416/17 za przestępstwo z art.107§1 kks popełnione w dniu 12 stycznia 2017 roku na karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 100 (sto) złotych, która nie została wykonana;

IX Sądu Rejonowego w Bełchatowie II Wydziału Karnego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 537/17 za przestępstwo z art.107§1 kks w zw. z art. 6 §2 kks popełnione w okresie od 26 maja 2014 roku do 18 lutego 2015 roku na karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 100 (sto) złotych, która nie została wykonana;

1)  na podstawie art. 569 § 1 kpk, art. 570 kpk, art. 573 § 1 i § 2 kpk w zw. z art. 85§1-§3 kk w zw. z art.85a kk w zw. z art.86§1 i §2 kk łączy kary grzywny wymierzone w wyrokach opisanych w punktach od I do IX i wymierza P. K. karę łączną 500 (pięćset) stawek dziennych grzywny ustalając wysokość jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 100 ( sto) złotych;

2)  pozostałe rozstrzygnięcia Sądu zawarte w wyrokach objętych wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu;

3)  zwalnia skazanego od ponoszenia wydatków związanych z wydaniem niniejszego wyroku łącznego, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt II K 8/18

UZASADNIENIE

W dniu 15.01.2018 P. K. złożył pisemny wniosek o wydanie wyroku łącznego w oparciu o skazania ze spraw o sygnaturach akt II K 378/15, II K 515/15, II K 281/16, II K 381/16, II K 543/16, II K 807/16, II K 9/17, II K 121/17, II K 281/17, II K 416/17, II K 537/17. Na rozprawie w dniu 26.04.2018 roku skazany doprecyzował, że wnosi o wydanie wyroku łącznego w oparciu o skazania w sprawach o sygnaturach akt II K 378/15, II K 515/15, II K 381/16, II K 543/16, II K 807/16, II K 9/17, II K 121/17, II K 416/17, II K 537/17.

(dowód: wyjaśnienia skazanego k. 42, pismo k. 1) .

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

P. K. został skazany następującymi prawomocnymi wyrokami, z których orzeczone kary nie zostały jeszcze wykonane wydanymi w sprawach:

I.  Sądu Rejonowego w Bełchatowie II Wydziału Karnego z dnia 24 maja 2016 roku w sprawie sygn. akt II K 378/15 za przestępstwo z art.107§1 kks w zw. z art. 6§2 kks popełnione w okresie od 01 sierpnia 2014 roku do 27 listopada 2014 roku na karę 70 (siedemdziesiąt) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 100 (sto) złotych, która nie została wykonana;

II.  Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim II Wydziału Karnego z dnia 04 listopada 2016 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 543/16 za przestępstwo z art.107§1 kk popełnione w grudniu 2015 roku na karę 70 (siedemdziesiąt) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych, która nie została wykonana;

III.  Sądu Rejonowego w Sieradzu II Wydziału Karnego z dnia 24 stycznia 2017 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 807/16 za przestępstwo z art.110a§1 kks popełnione w okresie od 13 listopada 2015 roku do 24 listopada 2015 roku na karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 65 (sześćdziesiąt pięć) złotych, która nie została wykonana;

IV.  Sądu Rejonowego w Pabianicach II Wydziału Karnego z dnia 29 marca 2017 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 515/15 za przestępstwo z art.107§1 kks popełnione w dniu 15 grudnia 2014 roku na karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych, która nie została wykonana;

V.  Sądu Rejonowego w Wieluniu II Wydziału Karnego z dnia 06 kwietnia 2017 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 9/17 za przestępstwo z art.107§1 kks popełnione w dniu 11 sierpnia 2016 roku na karę 120 (sto dwadzieścia) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych, która nie została wykonana;

VI.  Sądu Rejonowego w Bełchatowie II Wydziału Karnego z dnia 11 kwietnia 2017 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 121/17 za przestępstwo z art.107§1 kks popełnione od sierpnia 2016 roku do 19 października 2016 roku na karę 60 (sześćdziesiąt) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 70 (siedemdziesiąt) złotych, która nie została wykonana;

VII.  Sądu Rejonowego w Sieradzu II Wydziału Karnego z dnia 25 maja 2017 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 381/16 za przestępstwo z art.107§1 kks w zw. z art. 6§2 kks i art. 37§1 pkt 4 kks popełnione w okresie od 25 września 2015 roku do 12 listopada 2015 roku na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności i 200 (dwieście) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 80 (osiemdziesiąt) złotych, kara grzywny nie została wykonana;

VIII.  Sądu Rejonowego w Sieradzu II Wydziału Karnego z dnia 04 sierpnia 2017 roku wydanym w sprawie sygn. akt II K 416/17 za przestępstwo z art.107§1 kks popełnione w dniu 12 stycznia 2017 roku na karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 100 (sto) złotych, która nie została wykonana;

IX Sądu Rejonowego w Bełchatowie II Wydziału Karnego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie sygn. akt II K 537/17 za przestępstwo z art.107§1 kks w zw. z art. 6 §2 kks popełnione w okresie od 26 maja 2014 roku do 18 lutego 2015 roku na karę 100 (sto) stawek dziennych grzywny przy ustaleniu wysokości jednej stawki dziennej grzywny na kwotę 100 (sto) złotych, która nie została wykonana;

(dowód: karta karna k. 19-16, odpis wyroku SR w Bełchatowie sygn. akt II K 378/15 k. 5, odpis wyroku SR w Bełchatowie sygn. akt II K 537/17 k. 6, odpis wyroku nakazowego SR w Bełchatowie sygn. akt II K 121/17 k. 7, odpis wyroku SR w Wieluniu sygn. akt II K 9/17 k. 30, odpis wyroku SR w Sieradzu. sygn. akt II K 416/17 k. 33, odpis wyroku SR w Sieradzu sygn. akt II K 381/16 k. 34, odpis wyroku nakazowego SR w Sieradzu sygn. akt II K 807/16 k. 35, odpis wyroku SR w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt II K 543/16 k. 37, odpis wyroku SR w Pabianicach sygn. akt II K 515/15 k. 41).

P. K. ma (...) lat, posiada wykształcenie średnie, jest kawalerem i ma na utrzymaniu córkę w wieku (...) lat. Prowadzi działalność gospodarczą i osiąga dochód w kwocie około 3000 złotych miesięcznie, w miejscu zamieszkania posiada pozytywną opinię, był karany sądownie.

(dowód: wyjaśnienia skazanego k. 42, wywiad środowiskowy k. 24-25, dane o karalności k. 9-14)

Skazany wyjaśnił, że ze spraw których sygnatury podał na rozprawie w dniu 26.04.2018 roku kar grzywny nie zapłacił. Ponadto podniósł, że jest mu ciężko finansowo, gdyż ma córkę, na którą płaci alimenty w kwocie (...) złotych miesięcznie, a jego dochód miesięczny wynosi 3000 złotych.

(dowód: wyjaśnienia P. K. k. 42)

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Zgodnie z treścią art. 569 § 1 kpk – wyrok łączny może być wydany jedynie wówczas, gdy zachodzą warunki do orzeczenia kary łącznej. Te zaś, w przypadku P. K. określa art. 85 § 1, 2, 3 kk w brzmieniu obowiązującym od 01 lipca 2015 r., o czym przesądza art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. poz. 396). Zachodzi bowiem potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnymi skazaniami mającym miejsce po dniu 1 lipca 2015 roku i większości za przestępstwa popełnione także po tej dacie. Ponadto zastosowanie przepisów aktualnie obowiązujących jest bardziej korzystne dla skazanego, gdyż można objąć wyrokiem łącznym wszystkie orzeczone kary grzywny w sprawach, o które skazany wnosił w swoim wniosku o wydanie wyroku łącznego.

W myśl art. 85 § 1,2 kk kara łączna może być orzeczona, jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu, z zastrzeżeniem art. 89 kk, w całości lub w części kary lub kary łączne za przestępstwa, o których mowa w § 1. Jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu.

Uwzględniając treść przepisów dotyczących orzekania w przedmiocie kary łącznej podstawą orzeczenia kary łącznej są kary jednostkowe, orzeczone za zbiegające się przestępstwa jak i kary łączne.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 kk, przy wymiarze kary łącznej Sąd ma możliwość orzeczenia jej w wysokości od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. W przedmiotowej sprawie łączeniu podlegają jednostkowe kary grzywny orzeczone w ww. sprawach.

W przypadku połączenia kar z wyroków wyżej opisanych, kara łączna grzywny winna zatem plasować się w przedziale od 920 stawek dziennych do 200 stawek dziennych.

Zgodnie z art. 86 § 2 kk wymierzając karę łączną grzywny, Sąd określa na nowo wysokość stawki dziennej, kierując się wskazaniami określonymi w art. 33 § 3 kk. Wysokość stawki dziennej nie może jednak przekraczać najwyższej ustalonej poprzednio. W realiach przedmiotowej sprawy jest to przedział od 65 złotych do 100 złotych.

Wymierzając kary w wyroku łącznym pamiętać należało o tym, że Sąd nie powinien brać pod uwagę tych okoliczności, które legły u podstaw wymiaru poszczególnych kar wymierzonych prawomocnymi wyrokami podlegającymi połączeniu. Zastosowanie zasady absorpcji czy kumulacji ma z natury skrajny charakter, dlatego sąd zastosował zasadę częściowej absorpcji i orzekł w stosunku do skazanego karę łączną w wymiarze 500 stawek dziennych grzywny. Za takim stanowiskiem Sądu przemawia fakt, iż przestępstwa, za które P. K. został skazany wyrokami objętymi tym wyrokiem łącznym zostały popełnione w stosunkowo bliskim okresie czasowym. Ponadto skazany aktualnie prowadzi ustabilizowany tryb życia i chce spłacić orzeczoną karę łączną grzywny, a ma jeszcze wydatki związane z utrzymaniem małoletniej córki. Ponadto o karę łączną 500 stawek dziennych grzywny wnioskował zarówno prokurator, jak i skazany P. K.. Z uwagi na orzeczenie kary łącznej grzywny przy zastosowaniu zasady częściowej absorpcji zasadne było zdaniem Sądu ustalenie wysokości jednej stawki dziennej orzeczonej kary łącznej grzywny na kwotę 100 złotych.

Sąd stwierdził, że pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w wyrokach objętych wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu.

Sąd zwolnił skazanego od ponoszenia wydatków związanych z wydaniem niniejszego wyroku łącznego, które przejął na rachunek Skarbu Państwa. Sąd zgodnie z art.6 ustawy z dnia 23.06.1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. Nr 49 z 1983 roku, poz. 223 ze. zm.) nie orzekał o opłacie od kary łącznej, gdyż jest od jej uiszczenia skazany zwolniony z mocy prawa oraz wydatkami poniesionymi w sprawie obciążył Skarb Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Pilarczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Robert Sobczak
Data wytworzenia informacji: