Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 874/20 - uzasadnienie Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2021-11-19

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK874/20

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

M. P. (1)

I.w dniu 3 listopada 2017 roku w B. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązku w ten sposób, że;

-w dniu 3 listopada 2017 roku o godz. 8.58,47 będąc funkcjonariuszem (...)w B. w Zespole (...) (...) i posiadając w związku z pełnioną funkcją referenta i dotyczącym go zakresem czynności służbowych wynikających z rozkazu personalnego nr (...)z dnia 12 grudnia 2013 roku (...) w B. oraz karty opisu stanowiska pracy dostęp do policyjnych systemów informatycznych (...). (...), (...) i (...) przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków o których mowa w art. 58 ust. 1 w zw. z art.27 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz przepisów § 11, § 27, § 28 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. 2016.1091 z dnia 2016.07.22) w (...) oraz ich przetwarzania w ten sposób, że pełniąc służbę w Zespole (...) (...) w policyjnym systemie informatycznym(...)dokonał sprawdzenia osoby A. W. w bazie danych (...) podając imię i nazwisko osoby sprawdzanej bez wskazania sygnatury sprawy oraz bez związku z czynnościami służbowymi i pozyskał na potrzeby nie związane z realizacją zadań służbowych pełne dane o w/w osobie objęte tajemnicą służbową danych , czym działał na szkodę interesu prywatnego A. W. oraz prawnie chronionego interesu publicznego w postaci zaufania obywateli do organów policji na szkodę wymiaru sprawiedliwości

- w dniu 3 listopada 2017 roku o godz. 8.59,51 będąc funkcjonariuszem (...)w B. w Zespole (...) (...) i posiadając w związku z pełnioną funkcją referenta i dotyczącym go zakresem czynności służbowych wynikających z rozkazu personalnego nr 378 z dnia 12 grudnia 2013 roku Komendanta Powiatowego Policji w B. oraz karty opisu stanowiska pracy dostęp do policyjnych systemów informatycznych (...), (...), (...) i (...)przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków o których mowa w art. 58 ust. 1 w zw. z art.27 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz przepisów § 11, § 27, § 28 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. 2016.1091 z dnia 2016.07.22) w (...) oraz ich przetwarzania w ten sposób, że pełniąc służbę w Zespole (...) dla (...) w policyjnym systemie informatycznym (...) dokonał sprawdzenia osoby A. W. podając do sprawdzenia jego (...) bez wskazania sygnatury sprawy oraz bez związku z prowadzonymi czynnościami służbowymi i pozyskał na potrzeby nie związane z realizacją zadań służbowych pełne dane o w/w osobie objęte tajemnica służbową danych , czym działał na szkodę interesu prywatnego A. W. oraz prawnie chronionego interesu publicznego w postaci zaufania obywateli do organów policji na szkodę wymiaru sprawiedliwości czym wypełnił dyspozycje art. 231 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

M. P. (1) kilkanaście lat był funkcjonariuszem KPP w B. . Podczas służby był wielokrotnie nagradzany. Służbę pełnił od 2007r. jako kursant ogniwa patrolowo - interwencyjnego Wydziału Prewencji. W dniu 16 grudnia 2013 roku rozpoczął pracę jako referent Zespołu (...) (...)w B.. Rozkazem personalnym nr (...) z dnia 12 grudnia 2013 roku z dniem 16 grudnia 2013 roku został mianowany na stanowisko referenta zespołu (...) w(...)w B.. W dniu 18 grudnia 2013 roku oskarżony zapoznał się i przyjął do stosowania kartę opisu stanowiska pracy - referent zespołu (...). M. P. (1) podlegał Naczelnikowi Wydziału Prewencji. Do jego zadań należało zatrzymywanie i doprowadzanie osób na zlecenie uprawnionych instytucji oraz osadzanie osób w (...) i nadzór nad osadzonymi. Ponadto z karty opisu stanowiska pracy M. P. (1) wynikał obowiązek wykonywania czynności na polecenie sądu i prokuratury, organów administracji państwowej i samorządu terytorialnego zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 roku oraz innych obowiązków zleconych przez kierownictwo służbowe, wykonywanie doprowadzenia osób na podstawie pisemnych nakazów lub postanowień. W ramach zajmowanego stanowiska M. P. (1) posiadał szczególne uprawnienia polegające na dostępie do dokumentacji oznaczonej klauzulą „poufne", oraz policyjnych baz danych. Nadto M. P. (1) ponosił odpowiedzialność za terminowe i zgodne z przepisami zatrzymanie tymczasowo aresztowanych i poszukiwanych, bezpieczeństwo osób osadzonych w (...) przy (...)w B. terminowe udzielanie odpowiedzi uprawnionym zatrzymania osób. posiadanie aktualnych badań lekarskich. Oskarżony pełniąc funkcje referenta w (...) nie prowadził żadnych postępowań przygotowawczych oraz nie realizował czynności służbowych w trakcie, których miał by do czynienia z osobami pokrzywdzonych. M. P. (1) nie prowadził postępowań przygotowawczych ani nie wykonywał czynności sprawdzających w związku z zajmowanym stanowiskiem. Jeżeli funkcjonariusz chciał coś sprawdzić w bazie danych mógł to uczynić w związku z prowadzonym przez niego postępowaniem. M. P. (1) miał uprawnienia do korzystania z systemów informatycznych (...), (...),(...),(...)

informacja o przebiegu okresu służby

k. 294

karta opisu stanowiska pracy

k. 297-298

rozkaz personalny

k. 550

informacja o wyróżnieniach dla oskarżonego

k. 648

zeznania T. K.

k. 669-670, 521-527, 395-397

pismo (...) w B.

k.515

Siostra oskarżonego K. P. do 2017r. pozostawała w związku narzeczeńskim z R. W.. Po rozstaniu w 2017r. między rodzinami P. i W. zaczął się konflikt. Oskarżony miał wiedzę, że A. W. nie ma uprawnień kategorii D i prowadzi firmę zajmującą się przewozem osób. Oskarżony odgrażał się pokrzywdzonym, że będą mieli pewnie nieprzyjemności w związku z zajmowanym przez niego stanowiskiem. W międzyczasie toczył się też spór między R. W., a K. P. dotyczący pojazdu marki A. (...) o nr rej (...).

zeznania A. W.

k. 671-672, k. 38-40

zeznania R. W.

k.672-673, 45-46

zeznania E. S.

k. 671, k.32-34

zeznania K. P.

671, 88-95

protokół zawarcia ugody dotyczącej pojazdu marki A. (...)

k. 438-440

M. P. (1) w dniu 03 listopada 2017 r. nie pełnił służby. Nie prowadząc żadnego postępowania przeciwko A. W., ani nie prowadząc jego kontroli dwukrotnie o godzinie 8.58 i 8.59 dokonał sprawdzenia jego osoby za pomocą pracownika cywilnego M. J. w policyjnym systemie informatycznym (...) podając do sprawdzenia jego (...) bez wskazania sygnatury sprawy oraz bez związku z prowadzonymi czynnościami służbowymi i pozyskał na potrzeby nie związane z realizacją zadań służbowych pełne dane o w/w osobie objęte tajemnica służbową danych. W związku z tym, że M. P. (1) nie prowadził żadnego postepowania. M. J. wpisała w systemie informatycznym Literę "E", żeby móc podać oskarżonemu dane A. W..

Płyta CD

471

Protokół oględzin płyty

472-487

notatka urzędowa

k. 488

kserokopia notatnika

489-490

zeznania M. J.

k. 670-671, 535-539

notatka urzędowa

k. 132

grafik i listy obecności

k. 502-511

książka przebiegu służby

512-514

1.1.2.

M. P. (1)

II. w dniu 4 stycznia 2018 roku w B. woj. (...) działając w krótkich odstępach czasu w wykonaniu z góry powziętego zamiaru przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązku w ten sposób, że;

-w dniu 4 stycznia 2018 roku o godz. 13.32.40 będąc funkcjonariuszem (...) w B. w Zespole (...) (...)i posiadając w związku z pełnioną funkcją referenta i dotyczącym go zakresem czynności służbowych wynikających z rozkazu personalnego nr (...) z dnia 12 grudnia 2013 roku (...)w B. oraz kartą opisu stanowiska pracy dostęp do policyjnych systemów informatycznych (...). (...), (...), i (...) przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków o których mowa w art. 58 ust. 1 w zw. z art.27 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz przepisów § 11, § 27, § 28 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. 2016.1091 z dnia 2016.07.22) w (...) oraz ich przetwarzania w' ten sposób, że pełniąc funkcję w Zespole (...) dla (...)w policyjnym systemie informatycznym (...)dokonał sprawdzenia osoby R. W. w bazie (...)podając do sprawdzenia jego nazwisko i imię a później (...)bez wskazania sygnatury sprawy oraz bez związku z prowadzonymi czynnościami służbowymi i pozyskał na potrzeby nie związane z realizacją zadań służbowych pełne dane o w/w osobie objęte tajemnicą służbową danych , czym działał na szkodę interesu prywatnego R. W. oraz prawnie chronionego interesu publicznego w postaci zaufania obywateli do organów policji na szkodę wymiaru sprawiedliwości

-w dniu 4 stycznia 2018 roku o godz. 13,32,51 będąc (...)w B. w Zespole (...) (...) i posiadając w związku z pełnioną funkcją referenta i dotyczącym go zakresem czynności służbowych wynikających z rozkazu personalnego nr (...) z dnia 12 grudnia 2013 roku (...)w’ B. oraz kartą opisu stanowiska pracy dostęp do policyjnych systemów' informatycznych (...). (...), (...) i (...) przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków o których mowa w art. 58 ust. 1 w zw. z art.27 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz przepisów § 11, § 27, § 28 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. 2016.1091 z dnia 2016.07.22) w (...)oraz ich przetwarzania w ten sposób, że pełniąc funkcję w Zespole (...) dla (...) w policyjnym systemie informatycznym (...) dokonał sprawdzenia osoby R. W. podając do sprawdzenia jego (...) bez wskazania sygnatury sprawy oraz bez związku z prowadzonymi czynnościami służbowymi i pozyskał na potrzeby nie związane z realizacją zadań służbowych pełne dane o dwóch pojazdach przypisanych do tego nazwiska objęte tajemnicą służbową danych , czym działał na szkodę interesu prywatnego R. W. oraz prawnie chronionego interesu publicznego w postaci zaufania obywateli do organów policji na szkodę wymiaru sprawiedliwości

-w dniu 4 stycznia 2018 roku o godz. 13,34,09 będąc funkcjonariuszem (...) w B. w Zespole (...) (...) i posiadając w związku z pełnioną funkcją referenta i dotyczącym go zakresem czynności służbowych wynikających z rozkazu personalnego nr (...)z dnia 12 grudnia 2013 roku (...)w B. oraz kartą opisu stanowiska pracy dostęp do policyjnych systemów informatycznych (...), (...), (...), i (...) przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków o których mowa w art. 58 ust. 1 w zw. z art.27 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji oraz przepisów § 11, § 27, § 28 Rozporządzenia Ministra Spraw' Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie przetwarzania informacji przez Policję (Dz. U. 2016.1091 z dnia 2016.07.22) w (...) oraz ich przetwarzania w ten sposób, że pełniąc funkcję w Zespole (...) dla (...) w policyjnym systemie informatycznym (...) dokonał sprawdzenia podając do sprawdzenia dane pojazdu o nr rej. (...) bez wskazania sygnatur) sprawy oraz bez związku z prowadzonymi czynnościami służbowymi i pozyskał na potrzeby nie związane z realizacją zadań służbowych pełne dane o tym pojeździe przypisanym do nazwiska R. W. objęte tajemnicą służbową danych , czym działał na szkodę interesu prywatnego R. W. oraz prawnie chronionego interesu publicznego w postaci zaufania obywateli do organów policji na szkodę wymiaru sprawiedliwości czym wypełnił dyspozycje art. 231 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 4 stycznia 2018 roku o godz. 13.32.40 M. P. (1) dokonał sprawdzenia osoby R. W. w bazie (...) podając do sprawdzenia jego nazwisko i imię a później (...) bez wskazania sygnatury sprawy oraz bez związku z prowadzonymi czynnościami służbowymi i pozyskał na potrzeby nie związane z realizacją zadań służbowych pełne dane o w/w osobie objęte tajemnicą służbową danych.

W tym samym dniu o godz. 13,32,51 M. P. (1) w policyjnym systemie informatycznym (...) dokonał sprawdzenia osoby R. W. podając do sprawdzenia jego (...) bez wskazania sygnatury sprawy oraz bez związku z prowadzonymi czynnościami służbowymi i pozyskał na potrzeby nie związane z realizacją zadań służbowych pełne dane o dwóch pojazdach przypisanych do tego nazwiska objęte tajemnicą służbową danych. Nadto oskarżony w tym samym dniu o godz. 13,34,09 pełniąc funkcję w Zespole (...) (...)w policyjnym systemie informatycznym (...) dokonał sprawdzenia podając do sprawdzenia dane pojazdu o nr rej. (...) bez wskazania sygnatury sprawy oraz bez związku z prowadzonymi czynnościami służbowymi i pozyskał na potrzeby nie związane z realizacją zadań służbowych pełne dane o tym pojeździe przypisanym do nazwiska R. W. objęte tajemnicą służbową danych.

Wszystkich wyżej wymienionych sprawdzeń skazany dokonał z pomocą pracownika cywilnego M. K. (1).

Płyta CD

k. 471

Protokół oględzin płyty

k.472-487

zeznania M. K. (1)

k. 670, 529-533

notatka urzędowa

k. 488

wyjaśnienia oskarżonego

k. 670 odw.

W dniu 22 czerwca 2018r. został skierowany przeciwko A. W. do sądu Wniosek o ukaranie za czyn z art 94 § 1 k.w. (prowadzenie autobusu bez uprawnień).

informacja z KPP w B.

k. 239

1.1.3.

M. P. (1)

w dniu 14 maja 2019 roku o godz. 10.06.15 w B. woj. (...) będąc funkcjonariuszem (...) w B. w Zespole (...) (...)i posiadając w związku z pełnioną funkcją referenta i dotyczącym go zakresem czynności służbowych wynikających z rozkazu personalnego nr (...) z dnia 12 grudnia 2013 roku (...) w B. oraz kartą opisu stanowiska pracy dostęp do policyjnych systemów informatycznych (...), (...), (...), i (...) przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków o których mowa w art. 20 ust. 1, ust. lc, ust. Id, art.58 ust. 1 w zw. z art.27 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji z późn. zm. (Dz.U. 2020. Poz. 360 z dnia 2020.03.06) oraz art. 105 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) w ten sposób, że przebywając na długotrwałym zwolnieniu lekarskim bez wskazania sygnatury sprawy oraz bez związku z prowadzonymi czynnościami służbowymi w policyjnym systemie informatycznym(...) dokonał sprawdzenia osoby A. W. podając do sprawdzenia jego (...) i pozyskał na potrzeby nie związane z realizacją zadań służbowych pełne dane o w/w osobie objęte tajemnicą służbową danych, czym działał na szkodę interesu prywatnego A. W. oraz prawnie chronionego interesu publicznego w postaci zaufania obywateli do organów policji na szkodę wymiaru sprawiedliwości czym wypełnił dyspozycje art. 231 § 1 kk;

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Od 01 stycznia 2019roku do dni 22 października do 31 grudnia 2019 r. M. P. (1) przebywał na zwolnieniu lekarskim. Pomimo to w dniu 14 maja 2019 roku o godz. 10.06.15 bez wskazania sygnatury sprawy oraz bez związku z prowadzonymi czynnościami służbowymi w policyjnym systemie informatycznym (...) dokonał sprawdzenia osoby A. W. podając do sprawdzenia jego (...) i pozyskał na potrzeby nie związane z realizacją zadań służbowych pełne dane o w/w osobie objęte tajemnicą służbową danych. Oskarżony sprawdzeń dokonał za pomocą pracownika cywilnego A. J..

informacja o zwolnieniach M. P. (1)

k. 123, 384

Płyta CD

471

protokół oględzin płyty

472-487

notatka urzędowa

k.488

zeznania A. J.

k. 671, 541-545

1.1.4.

M. P. (1)

IV.w dniu 5 września 2019 roku o godz. 20,24,40 w B. woj. (...) będąc funkcjonariuszem (...) w B. w Zespole (...) (...)i posiadając w związku z pełnioną funkcją referenta i dotyczącym go zakresem czynności służbowych wynikających z rozkazu personalnego nr (...) z dnia 12 grudnia 2013 roku (...)w B. oraz kartą opisu stanowiska pracy dostęp do policyjnych systemów informatycznych (...), (...), (...), i (...)przekroczył swoje uprawnienia i nie dopełnił obowiązków o których mowa w art. 20 ust. 1, ust. lc, ust. Id. art. 58 ust. 1 w zw. z art.27 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji z późn. zm. (Dz.U. 2020. poz. 360 z dnia 2020.03.06) oraz art. 105 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125) w ten sposób, że przebywając na długotrwałym zwolnieniu lekarskim bez wskazania sygnatury sprawy oraz bez związku z prowadzonymi czynnościami służbowymi w policyjnym systemie informatycznym (...) dokonał sprawdzenia osoby A. W. podając do sprawdzenia jego (...) i pozyskał na potrzeby nie związane z realizacją zadań służbowych pełne dane o w/w osobie objęte tajemnicą służbową danych , czym działał na szkodę interesu prywatnego A. W. oraz prawnie chronionego interesu publicznego w postaci zaufania obywateli do organów policji na szkodę wymiaru sprawiedliwości czym wypełnił dyspozycje art. 231 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Od 01 stycznia 2019roku do dni 22 października do 31 grudnia 2019 r. M. P. (1) przebywał na zwolnieniu lekarskim. Pomimo to w dniu 5 września 2019 roku o godz. 20,24,40 w policyjnym systemie informatycznym (...) dokonał sprawdzenia osoby A. W. podając do sprawdzenia jego (...) i pozyskał na potrzeby nie związane z realizacją zadań służbowych pełne dane o w/w osobie objęte tajemnicą służbową danych. Oskarżony sprawdzeń dokonał za pomocą pracownika cywilnego A. J.

informacja o zwolnieniach

k. 123, 384

płyta CD

k. 471

protokół oględzin płyty

k. 472-487

notatka urzędowa

k. 488

zeznania A. J.

k. 671, 541-545

W dniu 06.09.2019r. M. P. (1) będąc na zwolnieniu lekarskim zadzwonił do dyżurnego (...) w B. i stwierdził, że "pilnuje gościa", który miał jechać autobusem bez uprawnień. Udzielał informacji dyżurnemu gdzie i którędy będzie jechał. Następnie został wysłany patrol z Z. i doszło do zatrzymania A. W., który jechał autobusem, ale nie przewoził osób.

rozmowa oskarżonego z dyżurnym-nagranie

M. P. (1) ma 36 lat nie był do tej pory karany. Leczył się z powodu (...) Ma na utrzymaniu jedno dziecko, jest wdowcem.

oświadczenie M. P. (1)

k. 670

karta karna

k. 599

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

M. P. (1)

czyn I z aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

Sąd uznał za nieudowodniony fakt, iż M. P. (1) w listopadzie 2017r. poinformował Naczelnika (...) o wykroczeniu popełnionym przez A. W..

zeznania M. K. (2)

k. 400

Sąd uznał za nieudowodniony fakt, iż M. P. (1) zawiadamiał (...), (...), (...), (...)o nieprawidłowościach w firmie (...) należącej do A. W.

Pismo z (...)

k. 118

Pismo z (...)

k. 119

Pismo z (...)

k. 120

Pismo z Biura Spraw Wewnętrznych

k. 121

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

informacja o przebiegu okresu służby

bezsporny

informacja o wyróżnieniach dla oskarżonego

bezsporny.

karta opisu stanowiska pracy

bezsporna

rozkaz personalny

bezsporny

zeznania T. K.

Jasne, spójne, konsekwentne. Zeznania przełożonego M. P. (1) korespondowały z załączoną do sprawy dokumentacją w szczególności dotyczącą uprawnień jak i zadań które miał wykonywać oskarżony jako funkcjonariusz

pismo KPP w B.

bezsporne

zeznania A. W.

Jasne, spójne, konsekwentne. Wiarygodności depozycjom dodaje fakt, że świadek uczciwie potwierdził, że zdarzyło mu się jechać bez uprawnień autobusem za co został ukarany. O sprawdzeniach swojej osoby w policyjnych bazach danych dowiedział się post factum. Pamiętać również należy, że stan faktyczny w sprawie jest praktycznie bezsporny. Sporna jest ocena działania jak i motywacja M. P. (1).

zeznania R. W.

Jasne, spójne, konsekwentne, o sprawdzeniach swojej osoby w policyjnych bazach danych dowiedział się post factum. Pamiętać również należy, że stan faktyczny w sprawie jest praktycznie bezsporny. Sporna jest ocena działania jak i motywacja M. P. (1).

zeznania E. S.

Jasne, spójne, konsekwentne, wiarygodne. Świadek o sprawdzeniach w bazie danych dowiedziała się od swojego partenra

Płyta CD

dowód bezsporny

Protokół oględzin płyty

dowód bezsporny

notatka urzędowa

dowód bezsporny

kserokopia notatnika

dowód bezsporny

zeznania M. J.

zasługujące na wiarę, świadek opisała jak wygląda udzielanie informacji funkcjonariuszom nie kwestionowała, że udzielała informacji M. P. (1).

grafik i listy obecności

dowód bezsporny

książka przebiegu służby

dowód bezsporny

1.1.2

sąd w tej części odniesie się do dowodów, których jeszcze nie ocenił przy czynie 1 gdyż w części są one tożsame.

wyjaśnienia oskarżonego

oskarżony na rozprawie przyznał się do popełnienia czynu II z aktu oskarżenia i jego depozycje w tej części zasługują na wiarę.

zeznania M. K. (1)

zasługujące na wiarę, świadek opisała jak wygląda udzielanie informacji funkcjonariuszom nie kwestionowała, że udzielała informacji M. P. (1).

informacja z KPP w B.

dowód bezsporny

1.1.3

sąd w tej części odniesie się do dowodów, których jeszcze nie ocenił przy czynie I i II gdyż w części są one tożsame.

informacja o zwolnieniach M. P. (1)

dowód bezsporny

zeznania A. J.

zasługujące na wiarę, świadek opisała jak wygląda udzielanie informacji funkcjonariuszom nie kwestionowała, że udzielała informacji M. P. (1).

1.1.4

sąd w tej części odniesie się do dowodów, których jeszcze nie ocenił przy czynie I, II, III gdyż w części są one tożsame.

rozmowa oskarżonego z dyżurnym-nagranie

dowód bezsporny

oświadczenie M. P. (1)

dowód niekwestionowany

karta karna

dowód bezsporny

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.1.1

wyjaśnienia M. P. (1)

wyjaśnienia odnośnie czynu I, III i IV nie zasługują na wiarę w tej materii, że wyłącznym powodem sprawdzania A. W. była chęć ochrony podróżujących przed tym, żeby pokrzywdzony prowadził pojazd do nie mając do tego uprawnień. Jego działania nacechowane były ewidentnie chęcią zemsty i motywowane osobistymi porachunkami. Słychać to szczególnie na nagraniu rozmowy z dyżurnym z dnia 06.09.2019r. Nic nie stało na przeszkodzie aby oskarżony ujawnił wykroczenia i złożył meldunek normalną drogą służbową. Sam niejako przyznał sobie kompetencje do prowadzenia postępowania, których nie miał zgodnie z przydzielonymi obowiązkami, kartą pracy i rozkazem indywidualnym. Przy czynach I, II i III nie doszło do ujawnienia żadnego wykroczenia ze strony pokrzywdzonych a mimo to M. P. (1) dokonał sprawdzenia w systemach. Przy czynach III i IV był do tego na zwolnieniu lekarskim.

1.1.1

zeznania M. P. (2)

nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia. świadek nie miał wiedzy na temat działalności oskarżonego.

zeznania M. P. (3)

nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia. świadek nie miał wiedzy na temat działalności oskarżonego.

zeznania A. P.

nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia. świadek nie miał wiedzy na temat działalności oskarżonego.

zeznania S. P.

nie mające znaczenia dla rozstrzygnięcia. świadek nie miał wiedzy na temat działalności oskarżonego.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. P. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd przyjął, że M. P. (1) przy czynie I swoim zachowaniem wypełnił znamiona czynu z art 231 § 1 k.k.w zw. z art 12 § 1 k.k. w zw. z art 4 § 1 k.k. Przekroczenie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego ma dwie postacie: 1) działania w ramach uprawnień, lecz niezgodnie z prawnymi warunkami danej czynności, lub 2) działania nieleżącego w ramach uprawnień, lecz pozostającego w związku z pełnioną przez niego funkcją i stanowiącego wykorzystanie wynikających z niej uprawnień. W wyroku SN z 31.5.1933 r. przyjęto, iż „nadużyciem władzy jest zarówno przekroczenie jej zakresu rzeczowego, jak działanie w tym zakresie, ale bez podstaw do jej wykonywania”.Zgodnie z§ 11 ust. 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przetwarzania informacji przez (...)korzystają z informacji, w tym danych osobowych, przetwarzanych w zbiorach danych wyłącznie wtedy, gdy jest to przydatne lub niezbędne do prawidłowego wykonania czynności służbowych oraz podczas ich wykonywania. M. P. (1) w dniu 03 listopada 2017 nie pełnił służby. Nie prowadził też żadnego postępowania przeciwko A. W.. Mimo tego dwukrotnie dokonał sprawdzenia danych A. W. w systemie informatycznym (...). Stwierdzić należy, że co prawda miał do tego uprawnienie to jednak należało uznać, że doszło do jego przekroczenia. Uprawnienie to bowiem aktualizowałoby się gdyby M. P. (1) prowadził jakieś postępowanie przeciwko A. W. (zgodnie z zajmowanym stanowiskiem nie prowadził postępowań) lub byłoby to niezbędne do prawidłowego wykonywania czynności służbowych. Byłoby to np w sytuacji zatrzymania A. W. i konieczności sprawdzenia jego danych. W tym przypadku żadna z powyższych okoliczności nie miała miejsca. Mając jeszcze na uwadze, że oskarżony pozostawał w konflikcie z pokrzywdzonym to wzmacnia jeszcze bardziej twierdzenie o przekroczeniu uprawnień przez oskarżonego. M. P. (1) mimo posiadania uprawnień do uzyskania informacji z systemu (...) pozyskał dane dla niego nie przeznaczone gdyż nie było to przydatne lub niezbędne do prawidłowego wykonania czynności służbowych oraz podczas ich wykonywania. Twierdził co prawda, że miał wiedzę, iż oskarżony jeździ autobusem bez uprawnień i dlatego dokonał sprawdzenia tyle tylko, że nie złożył żadnego meldunku, nie poinformował nikogo z przełożonych. Na marginesie wskazać należy, że sąd w podstawie prawnej skazania zastosował art 4 §1k.k. gdyż miał na celu zastosowanie art 37 a k.k. który był korzystniejszy w chwili popełnienia czynu niż w ustawie obecnie obowiązującej.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

M. P. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd przyjął, że M. P. (1) przy czynie II swoim zachowaniem wypełnił znamiona czynu z art 231 § 1 k.k.w zw. z art 12 § 1 k.k. w zw. z art 4 § 1 k.k. Wszelkie rozważania czynione powyżej są aktualne również do tego czynu. Dodatkowo podnieść należy, że sprawdzenia dotyczyły R. W. byłego narzeczonego jej siostry, z którą toczył się spór o pojazd A. (...). Sprawdzenia te dokonane były właśnie na potrzeby prywatne i nie były związane z prowadzonym przez M. P. (1) postępowaniem lub prawidłowym wykonywaniem czynności służbowych. Dodatkowo można wskazać, że oskarżony przyznał się do tego czynu.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

2

M. P. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd przyjął, że M. P. (1) przy czynie III swoim zachowaniem wypełnił znamiona czynu z art 231 § 1 k.k.w w zw. z art 4 § 1 k.k. Wszelkie rozważania czynione powyżej są aktualne również do tego czynu. Dodatkowo podnieść należy, że oskarżony w tym czasie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Nie mógł wykonywać więc żadnych czynności zgodnych z § 11 ust. 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przetwarzania informacji przez policję.

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

2

M. P. (1)

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Sąd przyjął, że M. P. (1) przy czynie IV swoim zachowaniem wypełnił znamiona czynu z art 231 § 1 k.k.w w zw. z art 4 § 1 k.k. Wszelkie rozważania czynione powyżej są aktualne również do tego czynu. Dodatkowo podnieść należy, że oskarżony w tym czasie przebywał na zwolnieniu lekarskim. Nie mógł wykonywać więc żadnych czynności zgodnych z § 11 ust. 3 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie przetwarzania informacji przez policję. Tej oceny nie może zmienić fakt, że następnego dnia zgłosił, iż A. W. prowadził autobus bez uprawnień. Zgodzić się należy, że ma on obowiązek jako policjant nawet poza służbą zgłaszać wykroczenia tyle tylko, że nie może on dokonywać sprawdzeń w systemach informatycznych i prowadzić postępowania. To właśnie stanowi przekroczenie uprawnień.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

M. P. (1)

1

1

Sąd przyjął że czyny I i II stanowiły ciąg przestępstw bowiem odstęp między nimi można uznać za krótki a do tego były popełnione przy wykorzystaniu tej samej sposobności. Wobec tego na podstawie art. 231 § 1 k.k. w zw. z art 37 a k.k. w zw. z art 91 § 1 k.k. Sąd wymierzył mu karę 150 stawek dziennych grzywny po 20 zł każda. Jest to kara adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu. Zdaniem Sądu oskarżony nadszarpnął zaufanie do organów państwa. Wykorzystał aparat władzy do celów prywatnych wobec tego stopień społecznej szkodliwości jest znaczny. Natomiast wymierzenie kary pozbawienia wolności byłoby karą zbyt surową. Jest osobą niekaraną, przebieg służby miał wzorowy.

M. P. (1)

2

2

Sąd przyjął że czyny I i II stanowiły ciąg przestępstw bowiem odstęp między nimi można uznać za krótki a do tego były popełnione przy wykorzystaniu tej samej sposobności. Wobec tego na podstawie art. 231 § 1 k.k. w zw. z art 37 a k.k. w zw. z art 91 § 1 k.k. Sąd wymierzył mu karę 150 stawek dziennych grzywny po 20 zł każda. Jest to kara adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu. Zdaniem Sądu oskarżony nadszarpnął zaufanie do organów państwa. Wykorzystał aparat władzy do celów prywatnych wobec tego stopień społecznej szkodliwości jest znaczny. Natomiast wymierzenie kary pozbawienia wolności byłoby karą zbyt surową. Jest osobą niekaraną, przebieg służby miał wzorowy.

M. P. (1)

3

1 i 2

na podstawie art. 85 § 1 i 2 k.k., 85 a k.k. w zw. z art. 86 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 91 § 2 k.k. Sąd połączył orzeczone kary grzywny i wymierzył oskarżonemu M. P. (1) łączną karę grzywny w rozmiarze 200 (dwustu) stawek dziennych po 20 (dwadzieścia) złotych każda. Jest to kara adekwatna do stopnia zawinienia i społecznej szkodliwości czynu.

M. P. (1)

4.

1i2

Sąd na podstawie art. 46 § 1 k.k. zasądził od oskarżonego na rzecz pokrzywdzonych kwoty po 2000zł tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, którą należy postrzegać jako naruszenie danych osobowych wrażliwych.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

W tym miejscu sąd podniesie istotne kwestie dotyczące wszystkich czynów, a mające znaczenie dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy. Mianowicie chodzi o to, że każdy obywatel ma prawo oczekiwać należytej ochrony ze strony organów państwa i ich funkcjonariuszy. Niedopuszczalna jest sytuacja, w której w przypadku dojścia do konfliktu na gruncie prywatnym funkcjonariusz publiczny będzie wykorzystywał swoją władzę i stanowisko celem uzyskiwania informacji o stronie przeciwnej. Nawet jeżeli ma jakąś wiedzę, że strona ta popełniła wykroczenie winien wykorzystać drogę służbową, dokonać odpowiedniego zgłoszenia. Standardem winno być też wyłączenie się od wszelkich czynności w stosunku do takiej osoby z uwagi właśnie na stosunki prywatne. Strona przeciwna ma natomiast prawo oczekiwać, że funkcjonariusz publiczny nie będzie wykorzystywał przeciwko niej swojego imperium. Tym bardziej nie będzie pozyskiwał informacji o jego miejscu zamieszkania, samochodach i innych danych wrażliwych do tego bez związku z jakimkolwiek postępowaniem. Nagranie z dnia 06.09.2019r. dobitnie pokazuje jaki był stosunek M. P. (1) do A. W.. Funkcjonariusz policji będąc na zwolnieniu lekarskim stwierdzał do dyżurnego "bo pilnuje tu jednego gościa" i prowadził de facto prywatne postępowanie. Nie można też tracić z pola widzenia faktu, że oskarżony takich sprawdzeń do innych osób nie wykonywał. Tym samym biorąc pod uwagę całokształt okoliczności niniejszej sprawy ocena postępowania M. P. (1) musi być negatywna i nie zasługuje na żadne usprawiedliwienie.

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5.

Sąd zasądził od oskarżonego opłatę i wydatki uznając, że nie będzie to ze szkodą dla utrzymania jego lub najbliższej rodziny. Oskarżony ma stały dochód i nie będzie to dla niego zbyt uciążliwe.

7.  Podpis

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Grabarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Data wytworzenia informacji: